U želji da sve zahteve tržišta, kupaca i krajnjih potrošača realizujemo što efikasnije, sprovedena je reorganizacija poslovnih dužnosti u kompaniji.Organizacionom šemom podeljena su zaduženja i odgovornosti u nadi da će se kvalitet našeg poslovanja podići na još viši nivo.

Organizaciona šema:

Direktor prodaje: Slobodan Marinković

 

Poslednje ažurirano (utorak, 07 april 2020 12:44)