Da kompanija PRINCIPAL DUO ulaže u edukaciju zaposlenih i daje ozbiljan značaj svakom predavanju,pogotovu onom koji se odnosina temu higijene i bezbednosti proizvoda,govori i susret naših kolega,baš kao i prošle godine,sa proširenim predavanjem od strane ovlašćenog predavača iz Instituta za higijenu i tehnologiju mesa,a na temu Lična higijena proizvodnog procesa i pojačane bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Iskoristićemo priliku da se zahvalimo Inastitutu na dugogodišnjoj saradnji i edukaciji i ukazivanju na sve novitete koji su definisani na godišnjem nivou.
BEZBEDNOST-KVALITET PROIZVODA i HIGIJENA su na prvom mestu za kompaniju DOO "PRINCIPAL DUO"Čačak!